jump to navigation

Bermudski trougao 29/10/2011

Posted by Matematicki pojmovi in zanimljivosti.
add a comment

Legendarni Bermudski trougao nalazi se izmedu istoimenih, Bermudskih ostrva, samostalnog Portorika i Fort Loderdejla, isturenog punkta na americkom poluostrvu Florida. Brodovi, ljudi i avioni tu, navodno, pod misteriozim okolnostima nestaju, da ih vise niko ne vidi na licu Zemlje.

Jedna od teorija o ovoj pojavi je i sledeća:

Profesor Džozef Monagan i student Dejvid Mej sa Univerziteta Monak u Australiji, na osnovu okeanografskih istraživanja, otkrili su da na morskom dnu u području između obale Portorika, jugoistočne obale Majamija i Bermuda, koje čine zamišljeni tajanstveni trougao, postoje značajne količine metan-hidrata i brojni tragovi erupcija. U spornom tlu događaju se erupcije metana, koji nakon tektonskih pomeranja izlazi kroz pukotine na morskom dnu i, oblikovan u velike mehure koji se dodatno šire putuje prema morskoj površini.
Monagan i Mej tvrde da takvi ogromni mehuri, u trenutku kada izađu na površinu, mogu da prevrnu i velike brodove, a isti plin, kada uđe u motore aviona koji u tom trenutku lete iznad mehura, može da uzrokuje teška oštećenja motora i rušenje letelice u more.

Osnovne tačke trougla 29/10/2011

Posted by Matematicki pojmovi in matematicki pojmovi-ukratko.
add a comment

Četiri značajne tačke trougla su:
1) Ortocentar (H)
2) Težiste (T)
3) Centar upisane kružnice (S)
4) Centar opisane kružnice (O)

Ortocentar se nalazi u preseku visina trougla ha,hb,hc.

Visina je najkraće rastojanje od temena do naspramne
stranice. Kod oštrouglog trougla je u trouglu, kod pravouglog u temenu pravog ugla a kod tupouglog van trougla.

Težišna duž trougla je duž koja spaja teme sa sredinom naspramne stranice. Težišne duži seku se u jednoj tački ,a to je  težište trougla. Težište deli težišnu duž u razmeri 2:1.

Centar upisane kružnice je tačka preseka simetrala uglova i kod svih trouglova je u oblasti trougla

Centar opisane kružnice je tačka preseka simetrala stranica. Kod oštrouglog trougla je u trouglu, kod pravouglog na sredini hipotenuze i kod tupouglog van trougla.

Vrste trouglova 29/10/2011

Posted by Matematicki pojmovi in matematicki pojmovi-ukratko.
5 comments

Trouglove delimo po stranicama na:

jednakostranične (imaju sve stranice jednake)

jednakokrake (imaju jednake dve stranice, krake)

nejdednakostranične (imaju sve različite stranice)

     

Po uglovima trouglovi se dele na:

oštrougle, imaju sve oštre uglove

pravougle, imaju jedan prav i dva oštra ugla

tupougle, imaju jedan tup i dva oštra ugla

 

Trougao i osnovni elementi 29/10/2011

Posted by Matematicki pojmovi in matematicki pojmovi-ukratko.
add a comment

Mnogougao koji ima tri stranice zove se trougao. Osnovni elementi trougla su :
Temena A,B,C
Stranice a,b,c ( po dogovoru stranice se obeležavaju nasuprot temenu, npr naspram temena A je stranica a, itd)
Uglovi , unutrašnji α ,β ,γ i spoljašnji α1, β1, γ1

Osnovne relacije za uglove i stranice trougla su:
1) Zbir unutrašnjih uglova u trouglu je 180
2) Zbir spoljašnjih uglova je 360
3) Spoljašnji i njemu susedni unutrašnji ugao su uporedni

4) Spoljašnji ugao trougla jednak je zbiru dva nesusedna unutrašnja ugla, tj

Brojevi u matematici 26/10/2011

Posted by Matematicki pojmovi in matematicki pojmovi-ukratko.
add a comment

Arapski brojevi јe naziv za sledećih deset cifara: 0 (nula), 1 (jedan), 2 (dva), 3 (tri), 4 (četiri), 5 (pet), 6 (šest), 7 (sedam), 8 (osam), 9 (devet). U brojevnom sistemu sa osnovom 10 uz pomoć ovih brojeva mogu se predstaviti svi brojevi.

Smatra se da njihov zapis ima veze sa brojem uglova, što se može videti na slici

Zašto matematički pojmovi? 14/10/2011

Posted by Matematicki pojmovi in matematika.
add a comment

Blog ima ovaj naziv zato što će osim dela sa lekcijama iz oblasti matematike imati i poseban deo o matematičkim pojmovima. Tu će ukratko biti opisani mnogi matematički pojmovi koje često srećemo u matematici, a vremenom zaboravljamo njihovo značenje.

Mislim da će ovo biti zanimljivo i onima koji se odavno više ne bave matematikom jer će se tako prisetiti davno zaboravljenih pojmova.